Lang høyere utdanning

Inkluderer universitets- og høgskoleutdanninger med en varighet på mer enn fire år. Doktorgradsutdanninger er inkludert.