Statens egen petroleumsvirksomhet

Ordningen for forvaltningen av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren. Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom ordningen.