Offentlig studiestøtte

Heltidsstudenter kan få 111 657 kroner i studiestøtte fra Lånekassen i studieåret 2017-2018, dette beløpet er maksimal basisstøtte. 40 prosent av det maksimale basisstøttebeløpet blir omgjort til stipend for borteboende studenter med full studieprogresjon (30 studiepoeng per semester). Egen inntekt og formue til studentene har betydning for hvor mye av dette beløpet som kan bli omgjort til stipend. For studenter med inntekt og/eller formue over de fastsatte grensene reduseres stipendandelen, selv om de oppfyller kravet til progresjon.