Godstransportarbeidet

Transportarbeid (tonnkilometer) er transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse.