Nettoproduksjon av fjernvarme

Nettoproduksjon av fjernvarme er bruttoproduksjon (6,6 TWh i 2017) fratrukket fjernvarme levert til kraftproduksjon (0,4 TWh i 2017).