Personer 15 år og eldre

Det er variasjon blant landene mht. hvilken aldersgruppe som blir kartlagt mht. tobakksbruk. Mens vi i Norge kartlegger personer i alderen 16–74 år, er det flere av de øvrige OECD-landene som inkluderer 15-åringer og har en udefinert øvre aldersgrense.