Tjenestenektangrep

Handling(er) som forhindrer deler av et system eller nettverk i å fungere ordentlig, for eksempel på grunn av store mengder forespørsler (denial-of-service).