IKT-sikkerhet

Samlebetegnelse som ofte defineres som evnen til å forebygge, oppdage og håndtere brudd på konfidensialitet (at uvedkommende får innsyn); brudd på integritet (informasjon endres, skades eller slettes på utilsiktede måter); eller brudd på tilgjengeligheten (informasjon går tapt når behovet er der).