Kjent håndtering

Kjent behandling av avfallet, slik som materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponering, i motsetning til ukjent behandling. Det vil nesten alltid være en mengde avfall som en ikke vet behandlingen til.Ved beregning av gjenvinningsprosenter holdes den delen av avfallet som går til ukjent behandling utenfor.