Innkjøpt gass

Forbruk av innkjøpt gass; naturgass i gassform, flytende naturgass (LNG), flytende propan og butan (LPG), brenngass og CO-gass.