Nødvendig botid

Etter statsborgerloven må en person som skal få norsk statsborgerskap – i tillegg til andre vilkår – normal ha hatt opphold i Norge i et visst antall år. Denne oppholdstida varierer etter hvilken bestemmelse søkeren faller inn under. Det er Utlendingsdirektoratet som regner ut hvilken oppholdstidslengde som gjelder for den enkelte.

Folkeregisterdata gir også mulighet for å regne ut ei botid, f.eks. som tid fra første innvandring/fødsel i Norge. Det er denne kilden som er brukt her. Inndelingen 0-8 år har blitt valgt for med god margin å avgrense dem som har skiftet til norsk statsborgerskap forholdsvis tidlig etter at krav om oppholdstid har blitt oppfylt.