Yrkestilknytning

For å bli definert som yrkestilknyttet må yrkesinntektene utgjøre minst to ganger folketrygdens grunnbeløp, det vil si om lag 183 000 kroner i 2016.