Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er en folketrygdytelse gitt til personer med redusert arbeidsevne som er under behandling, deltar i et arbeidsrettet tiltak eller er under annen oppfølging fra NAV.