Median

Medianen er den midterste observasjonen i en rangert fordeling. Det vil være like mange personer med høyere inntekt enn medianinntekten som det er personer med lavere inntekt enn medianen. Medianen er et mer stabilt og representativt mål på inntektsnivået i en gruppe enn gjennomsnittet, siden medianen, i motsetning til gjennomsnittet, i liten grad påvirkes av ekstremverdier i toppen eller bunnen av fordelingen.