Høy utdanning

vil si utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.