Lav utdanning

vil si utdanning til og med grunnskolenivå. I denne artikkelen omfattes også de som har uoppgitt utdanning. En nærmere undersøkelse viser at inntektsfordelingen til dem med registrert lav utdanning og til dem med uoppgitt utdanning er relativt lik.