Hovedinntektstaker

vil si den av foreldrene med høyest registrert inntekt før skatt, summert gjennom året.