Sosial mobilitet

vil si å bevege seg oppover (eller nedover) på den sosiale rangstigen. I denne artikkelen ser vi på generasjonsmobilitet – det vil si en sammenligning mellom foreldrenes og barnas plassering på den sosiale rangstigen ved samme alder.