Fastlandseksporten

Eksport av andre varer enn rÄolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer.