Sesongjusterte tal

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel januar- mars 2018, mot okotber-desember 2017. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd.