Pasienter per arbeidsdag

Måler gjennomsnittlig antall ferdigbehandlede pasienter per timeverk for offentlig ansatte tannleger og tannpleiere i løpet av en arbeidsdag (8 timer). Snitt per arbeidsdag = (antall behandlede pasienter/(summen av timeverk i et år/8)). Summen av timeverk i et år = summen av antall avtalte årsverk * timeverk per årsverk i næringen for helse- og sosialtjenester.