Enhetskostnad

Kostnaden ved å produsere en enhet av en vare eller tjeneste. Enhetskostnaden = (totale kostnader / antall produserte enheter). I denne sammenhengen vil enhetskostnaden være behandlingskostnaden per pasient.