Andre prioriterte personer

Omfatter pasientgrupper fylkeskommunene selv har valgt å prioritere. Gruppa varierer derfor i sammensetning mellom fylkene, men kan blant annet inneholde ruspasienter, uføre på grunn av psykiske lidelser og andre pasientgrupper.