Reallønnsutgifter

Lønnsutgifter i ulike år er regnet om til faste priser ved hjelp av indeksen for totale arbeidskraftkostnader i næringen for helse- og sosialtjenester.