Lønn

Omfatter lønn og sosiale utgifter regnskapsført på funksjon 665 (pasientbehandling i tannhelsetjenesten) i fylkeskommuneregnskapet. Dette er lønnsutgifter knyttet til den direkte pasientbehandlingen, og som påvirkes av omfanget av pasientbehandling. For å sammenligne lønnsutgifter i ulike år, er utgiftene regnet om til faste priser ved hjelp av indeksen for totale arbeidskraftkostnader i næringen for helse- og sosialtjenester.