Produktivitet

Handler om forholdet mellom produksjon og ressursinnsats, og sier noe om hvor mye ressurser som kreves for å produsere en vare eller tjeneste. En tjeneste har høy produktivitet når ressursbruken er liten i forhold til produksjonen.