Den offentlige tannhelsetjenesten

Er i utgangspunktet et tilbud til prioriterte grupper, hovedsakelig barn og unge, psykisk utviklingshemmede, institusjonsbeboere og hjemmetjenestemottakere. Prioriterte grupper får gratis eller delvis subsidiert behandling, finansiert av fylkeskommunene. I tillegg behandles en del pasienter fra den øvrige voksne befolkningen, men disse må betale selv.