Kommunens sentralitet

Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til et senter hvor det er funksjoner av høy orden (sentrale funksjoner som post, bank). De sentrale funksjoner er først og fremst lokalisert til tettsteder. Les mer om standard for sentralitet her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128