Skilsmisseraten

Skilte per 1 000 gifte og separerte.