Busser

Busser registrert for frakt av 17 personer eller flere og minibusser registrert for frakt av 10 til 16 personer.