Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er elevens karakterer i 10. trinn i grunnskolen, summert, delt på antall karakterer og multiplisert med 10. 50 grunnskolepoeng betyr at eleven har 5 i gjennomsnittskarakter