Den øvrige befolkningen

Omfatter alle andre personer som ikke tilhører gruppen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre