Timefravær

Hvor mange timer totalt eleven har vært borte, ført på vitnemålet hans/hennes for et gitt skoleår.