Dagsfravær

Hvor mange hele dager eleven har vært borte, ført på vitnemålet hans/hennes for et gitt skoleår.