Norske skip

Med norske skip menes her alle skip registrert i Norge og norskkontrollerte skip registrert i utlandet. Et skip defineres som norskkontrollert i utenlandsk register dersom operatørselskapet er hjemmehørende i Norge eller vurderes å ha sterkere tilknytning til Norge enn andre land.