Makspris

Maksimalgrense for foreldrebetalinga fastsett av Stortinget. Makspris for 2018 er 2 910 kroner per månad, og totalt 32 010 kroner per år.