inntekt

Inntekten er justert for husholdnings størrelse og stordriftsfordeler (ekvivalensinntekt). Se rapport for mer detaljert beskrivelse.