Skattefordel

Skattefordelen er det beløpet inntekten blir redusert med som følge av at 85 prosent av tilbakeført skogfond ikke beskattes.