Næringsvirksomhet

For at skogbruksaktiviteten skal defineres som virksomhet, kreves det at aktiviteten tar sikte på en viss varighet og omfang, og at den kan gi overskudd over tid. Eiendommer med en årlig nyttbar tilvekst på minst 200 kubikkmeter virke per år regnes normalt som virksomhet.