De største skogeiendommene

Skogeiendommer med minst 20 000 dekar produktivt skogareal.