De minste skogeiendommene

Skogeiendommer med mellom 25 og 100 dekar produktivt skogareal.