Driftskostnader

Samlede kostnader fra skogbruksvirksomheten, med unntak av finansielle kostnader. Noen av de viktigste driftskostnadene er avvirkningskostnader, investeringer i skogkultur, avskrivninger og vedlikeholdskostnader, kontorkostnader og l√łnn.