Driftsinntekter

Samlede inntekter fra skogbruksvirksomheten, med unntak av finansielle inntekter.