Driftsresultat

Resultatet av ordinære aktiviteter i skogbruk, med unntak av finansielle inntekter og kostnader.