Alderspensjon

Alderspensjonister er her definert som personer registrert med utbetaling av alderspensjon i Folketrygden i minst en måned i løpet av året