Arbeidsintensitet

Arbeidsintensitet er et mål på hvor mye man kombinerer arbeide med det å være uføretrygdet. Det regnes ut ved antall måneder som sysselsatt lønnstaker samtidig som man er uføretrygdet, delt på antall måneder som uføretrygdet. 0 gir ingen arbeidsintensitet, mindre enn 0,5 gir lav, 0,5 opp til 1 gir høy, og 1 gir full intensitet ved at man arbeider alle måneder som ufør.