Gradert uføretrygd

For å få uføretrygd må inntektsevnen være redusert med minst 50 prosent, men enkelte særregler gjør at det også kan innvilges uføregrad under dette nivået.