Arbeid

Med arbeid mener vi her at personen er sysselsatt som lønnstaker. Sysselsetting betyr at en person har utført minst en times arbeid mot vederlag i perioden, eller vært midlertidig fraværende fra dette. Personer som arbeider som selvstendig næringsdrivende fanges ikke opp. Se også Om statistikken.