Hyttegrend

Hytter/rom som er tilrettelagde for sjølvstell og organisert som ei samling av enkeltståande einingar. Bedriftene må vere drive under felles leiing, med eigen resepsjon og vere drive på kommersiell basis.