67 år i løpet av året

Bare personer i alderen 18-67 år kan motta uføretrygd, og ved fylte 67 år opphører uføretrygden slik at man går over til alderspensjon i måneden etter fylte 67. Dermed vil en del også motta uføretrygd det året de fyller 67, avhengig av når på året de er født.